48h-akcija w Serbskej wyšej šuli “Michał Hórnik” Worklecy – 25./26.05.2023

Tež lětsa wotměwa so w Budyskim wokrjesu zaso 48h-akcija. Při tym steji čestnohamtski angažement młodostnych w srjedźišću zjawnosće. Tak přesadźa skupiny młodostnych po cyłym wokrjesu samo wuzwolene projekty ze zaměrom, něšto wobstajneho za towaršnosć stworić.

Tež 9. lětnik Serbskeje wyšeje šule “Michał Hórnik” Worklecy je so angažował a so při akciji wobdźělił. Dokelž so jim lětuši poprawny termin njehodźeše, akciju tydźeń zašo přewjedźechu. Tak porjeńšichu z pomocu ilustratora a grafikarja Štefana Hanuša busowe zastanišćo srjedź wsy ze serbskimi bajowymi motiwami.

Tež w šuli so dźěłaše. Młodostni běchu jara pilni a nimo łubje tež pincu šule do porjadka stajichu, kaž tež dalše dźěła wokoło šule wukonjachu.

Zo by so akcija radźiła, su młodostni zdobom na podpěru pokazani. Tu maja ze stron Worklečanskeje gmejny z wjesnjanostu Clemensom Poldrackom spušćomneho partnera po boku. Tež Spěchowanske towarstwo wyšeje šule je akciju podpěrało. Wutrobny dźak wšitkim wobdźělenym!

hotowe busowe zastanisco 1

hotowe busowe zastanisco 2

zrumowana ubja