Dźiwadłowy projekt

10ty lětnik rozestaji so na wosebite wašnje z wučbnym wobłukom “Mytos a wěrnosć w stawiznach”. Na slědach Hanki Šěrcec slědźa šulerki a šulerjo za faktami žiwjenja Serbowki židowskeho pochada. Zhromadnje z Němsko-serbskim ludowym dźiwadłom so projekt zwoprawdźi. Samo probu noweje hry smědźachu wopytać a so po tym z dźiwadźelnicami a dźiwadźelnikami rozmołwjeć.