"Móšeń w zapadźe - korjeń pak we Łužicy!"

 

https://www.youtube.com/live/s5uUjVt7VnY (link za livestream mytowanja)

"Móšeń w zapadźe - korjeń pak we Łužicy!", tak rěka projekt stawizniskeho kursa 10. lětnika. Rozestajichmy so ze časom po přewróće: wšitko bě nowe, wšitko bě njeznate, wšitko bě hinak. Zhonichmy wo času wulkeje swobody, ale tež wo ćežach a wulkich wužadanjach dźěła abo swójskich sonow dla. Rěčachmy z ludźimi, kiž su do zapada šli, zo bychu dźěło wukonjeć móhli, kiž su towaršnostne procesy w spěwje a kabaretnych programach předźěłali abo serbske žiwjenje a institucije znowa rjadowali. Zanurichmy so do časa, kiž je za nas daloko prječ, kiž pak nam wuwědomi, zo je wosebitosć serbskeje towaršnosće stajnje tež wosebite wužadanje w času přewrótow. Smy spóznali, zo je derje za wěsty čas do cuzby hić, ale nawrót zaruči, zo dale našu rěč a kulturu zdźeržimy. A nětko?
Jědźemy do Berlina!!!
Smy so mjez 200 wubědźowanskimi projektami za kónčne koło kwalifikowali. Nětk smědźa młodśtni dwaj dnjej do Berlina, zo bychu so tam na mytowanju wobdźělili. Hač je samo dobyće w jednej ze 7 kategorijow móžne - to hišće jasne njej! Ale wjeselo nad wuspěchom a napjatosć před mytowanjom nas nětko do Berlina přewodźetaj.
Damy so překwapić!!!

 

 

 

IMG 0110

 

 

 

IMG 0183