Skónčnje mějachmy sněh

Přećopłeho wjedra dla dyrbješe so sněhakowarske lěhwo lětsa dwójce přesunyć. Ale 06.03.23 běše skónčnje tak daloko. 32 šulerkow a šulerjow sydmeho lětnika a štyri přewodniki podachu so z busom do čěskeho Bedřichova. Cyły tydźeń so sněhowaše, sněha bě tuž skónčnje dosć. W třóch skupinach a w běhu štyrjoch dnjow nawuknychu šulerjo alpinske sněhakowanje z hory dele. Ale tež z liftom na horu dyrbjachu šulerjo najprjedy raz nawuknyć. Na poslednim dnju znamkowaše so technika alpinskeho sněhakowanja a jězdźenje w formaciji. Zakónčace wubědźowanje w Super G dobychu pola holcow Antonia Matkec a Miriam Brücknerec a pola hólcow Jeffry Raab a Markus Ričl.

Šulerjo a šulerki móžachu so přez rjane dožiwjenja kaž bowling, kino wječor, kupanje w kupjeli w Jablonecu wjeselić.

Bjez zranjenjow ale z ćežkimi nohami móžachu maćerki a nanojo swoje dźěći po štyrjoch nocach w čěskim hotelu zaso přijimać.

Wšěm pomocnikam wutrobny Zapłać Bóh a nadźijomnje na přichodnu sněhapołnu zymu 2024.