190. posmjertne narodniny Michała Hórnika

Šulerjo Worklečanskeje wyšeje šule spominachu pjatk, prěnjeho septembra na 190. posmjertne narodniny Michała Hórnika. W šěsć skupinach podachu so po wsy a nadźěłachu sebi z pomocu naprašnika a słuchanskich tekstow na wšelakich stacijach informacije wo žiwjenju a skutkowanju Hórnika. Tak startowachu při šuli, wopytachu ródny dom Hórnika, a zanjesechu při pomniku zhromadnje serbsku hymnu k ćesći Michała Hórnika.

Dojutrowny Projekt

Dnja 6. apryla 2023 wotmě so na našej šuli znowa dojutrowny projekt. Na zelenym štwórtku smy fantastiski čas połny kreatiwity, zhromadneho zmysła a wjesela dožiwili, kiž je nam wšěm njezapomnite dopomnjenki wobradźił. Šulerki a šulerjo wšitkich starobnych schodźenkow su so na wšelakich aktiwitach wobdźělili, kotrež jich kreatiwnu stronu narěčachu. Na wuběrk mějachu wjele dźěłarničkow, mjez nimi debjenje a wóskowanje jutrownych jejkow, jutrowne paslenje, podcast, nalětnu floristiku, fotografiju a wjerćenje filma. Projekt njeje jenož swjatočnosće kołowokoło jutrow wožiwił, ale tež našu zhromadnosć skrućił a naše kreatiwne talenty wuzběhnył.

Musical

Na dyrdomdej zhromadneho spěwanja poda so nimale 80 šulerkow a šulerjow. Zhromadnosć, wjeselo a zapal wuznamjeni naš šulski chór. Po tydźenskich probach sćěhowaše w měrcu 2019 prěnje probowe lěhwo. Tute bě kaž motor, kiž hišće wjac energije a motiwacije do cyłka přinjese. A wězo tež zhromadny žort ženje njepobrachowaše. Dale wjedźeše naš zhromadny puć k wustupam před kultusowym ministerom we Worklečan šuli, w ministerstwje za kultus w Drježdźanach, na programje wotchadnički 2019, na folklornym festiwalu w Chrósćicach a předstajenju našeho noweho spěwa w Sernjanach na wjesnym swjedźenju. Tute dachu nam wěstosć spěwy přednjesć a interpretować.