190. posmjertne narodniny Michała Hórnika

 

Šulerjo Wo190958D1 75CA 48DD 98C7 F2CAF8D3FD7Erklečanskeje wyšeje šule spominachu pjatk, prěnjeho septembra na 190. posmjertne narodniny Michała Hórnika. W šěsć skupinach podachu so po wsy a nadźěłachu sebi z pomocu naprašnika a słuchanskich tekstow na wšelakich stacijach informacije wo žiwjenju a skutkowanju Hórnika. Tak startowachu při šuli, wopytachu ródny dom Hórnika, a zanjesechu při pomniku zhromadnje serbsku hymnu k ćesći Michała Hórnika.