wopyt BIZ

Je nětko pomału čas, zo činja sej rjadownje wyšich lětnikow mysle wo, kotry puć w přichodźe kročić chcedźa. 

Tole rozmyslowachu tež dźensa, 20.12.2023 šulerjo 8. lětnika Worklečan wyšeje šule. Woni dojědźechu sej do Budyšina, zo bychu sej tři wšelake zawody wobhladali a tež informacije wo powołanjach nazběrali. W dwěmaj skupinomaj podachu so na puć. Prěnja skupina wopyta instituciju “Agentura za dźěło”. Tam testowachu šulerjo swoje sylne stronki a zwěsćichu swoje přeća. Tamni dźěchu k pišćeletwarcej “Eule”. Tam zaběrachu so z produkciju a natwarom pišćelow. Po tym měnjachu skupiny. Prěnja skupina poda so do starownje, hdźež so dźěłowe městno hladarja starych předstaji. Tež natwar tajkeje starownje sej wobhladachu a zhonichu mnoho wo powołanju. Po tym podachu so do Serbskeho instituta. Hdźež jim knjeni dr. Brězanowa stare knihi a skład pokaza. Tež małe zwučowanje ze starym pismom bě pódla. Na kóncu su wšitcy mnoho wo powołanskim swěće widźeli a nawuknyli.

Antonia Matkec