Diana Šołcina / Diana Scholzešulska nawodnica / Schulleiterinms-raeckelwitz@t-online.de
035796 / 96831
Beno Hojer / Beno Hoyerzastupowacy šulski nawoda / Stellvertretender Schulleiterbeno.hoyer@schule-raeckelwitz.de
035796 / 96831