Hudźbny projek 10. lětnika

Dnja 11.12 wopyta spěwny pedagoga a trenar stresoweho managementa Uwe Hiob hudźbny kurs 10 lětnika. Wón pokaza nam w prěnich 90 mjeńšinach zwučowanja kak naš hłós prawje zasadźimy, prawe ćělne dźerženje namakamy a što w stresowych situacijach činić móžemy. Zwučowanja kaž stejenska noha, kiž nam pomha w stresowych situacijach měrnje dychać a zwučowanje palc horje, kiž nam w strachu pomhać dyrbi, zo do so wěrimy z nim zhromadnje přewjedźechmy. W dalšich 90 mjeńšinach pokaza Uwe nam wšelake dychanske zwučowanja, so zhromadnje z nami za spěwa a artikulaciske zwučowanja přewjedźe. Zhromadnje z nim čitachmy tak mjenowane jazykłamate hrónčko z tym ćežišćom, zo dyrbješe jazyk na njebjeskowej kóšći ležo wostać. Potym spěwachmy z Uwom hromadźe spěw „Alles nur geklaut“ wot princow, kiž smy sej do toho wupytali,  knj. Bjarš nas na swojej gitarje přewodźěše. Jako posledne zwučowanje spěwaše kóždy šuler prěnju štučku spěwa sam a so z tym přewinje před cyłej rjadownju spěwać. Na kóncu tutych dohromady 180 mjeńšin treninga za dušu a hłós so šulerjo z wulkim aplawsom pola Uwa podźakowachu.