"Młodźina trenuje za Olympja"

Dźeń a bóle móžemy na šulskim dworje wobkedźbować, kak sej šulerjo kóždeje staroby volleyball přihrawaja. Prawy trendsport by móhł rjec. Tuž je raz čas, hladać hač móžemy so z druhimi šulemi měrić. A po corona-přestawce so šulerske wubědźowanja tež skónčnje zaso wotměwaja. Šulerjo sedmeho do dźesateho lětnika wobdźělichu so wuspěšnje na wubědźowanjach "Młodźina trenuje za Olympja". We wubědźowanskej klasy 2 (WK 2)(hólcy) a WK 3 holcy zdobychmy sej druhe městno. Hólcy klasy 3 a 4 wudobychu sej prěnje městno w prěnim kole a wowuja w nowym lěće wo zastup do regionalneho koła.
Tu někotre impresije našich hólcow z dźewjateho a dźesateho lětnika.