Sakske finale w Grimma

Srjedu, dnja 19.aprila 2023 wobdźělichu so wolejbulisća 7.lětnika našeje šule po 24 lětach zaso na jednym sakskim finalu.
W Grimmje wubědzowachu so naše hólcy z najlěpšimi sakskim šulemi, kaž na přikład Sportowy gymnazij Drježdźany, Lipšćanska sportowa šula, gymnazij z Auerbacha atd. wo sakski pokal. Na kóncu zdobychu sej naši hólcy dobre štwórte městno. Jě To wulki wuspěch w sportowych stawiznach našeje šule.
Wobraz: stejo wot lěwa:sportowy wučer Kr. Bejmak, kapitan Kilian Cyž, Tiberius Statnik, Pawl Wowčer, Gabriel Šiman a sportowy wučer S. Wjenka

Wolejbulowe wubědźowanje Regionalneho šulskeho finala w Kamjencu

Hólcy 7-eho lětnika dobychu dźensa wolejbulowe wubědźowanje Regionalneho šulskeho finala w Kamjencu a kwalifikowachu so z tym na Sakske finale 19.4.23 w Grimma. Jě to wulki sportowy wuspěch za našu małku šulu wšako běchu jako jenička wyša šula z cyłeho Budyskeho wokrjesa na wubědźowanju, hdźež přesadźichu so naši hólcy na gymnazije z Žitawy, Zhorjelca a Biskopic. Wutrobna gratulacija.

"Młodźina trenuje za Olympja"

Dźeń a bóle móžemy na šulskim dworje wobkedźbować, kak sej šulerjo kóždeje staroby volleyball přihrawaja. Prawy trendsport by móhł rjec. Tuž je raz čas, hladać hač móžemy so z druhimi šulemi měrić. A po corona-přestawce so šulerske wubědźowanja tež skónčnje zaso wotměwaja. Šulerjo sedmeho do dźesateho lětnika wobdźělichu so wuspěšnje na wubědźowanjach "Młodźina trenuje za Olympja". We wubědźowanskej klasy 2 (WK 2)(hólcy) a WK 3 holcy zdobychmy sej druhe městno. Hólcy klasy 3 a 4 wudobychu sej prěnje městno w prěnim kole a wowuja w nowym lěće wo zastup do regionalneho koła.
Tu někotre impresije našich hólcow z dźewjateho a dźesateho lětnika.

Nazymski sportowy swjedźeń

15. winowca, pjatk do nazymskich prózdnin, přewjedźe so tradicionalny nazymski sportowy swjedźeń. Šulerjo zetkachu so rano na šulskim dworje, hdźež jich knjez Korjeńk powita. Po tym poda so kóžda rjadownja na puć, zo by schowanu blešu z kołkowej kartu a předwidźanej čaru namakała. To bě za někotre skupiny hižo prěnje wužadanje.


Rjadownje ćahachu přez lěsy dokoławokoło Worklec a zmištrowachu jednu staciju po druhej. Dohromady mějachu šulerjo při tym dźesać sportowych nadawkow spjelnić. Tež wučerjo, kotřiž rjadownje přewodźachu, so na jednej abo tamnej staciji wuspytachu. Prašane běchu kmanosće kaž teamwork, wušiknosć abo spěšnosć. Hač bě to klasiske mjetanje bulikow pola knjeza Jurka, kolesowy parcours pola knjeni Eckertoweje abo transportowanje kulki pola knjeza Wjeńki, na kóždej staciji su šulerjo wšu prócowali a wo dypki wojowali. Najwuspěšnišo je to rjadownja 8/1 zdokonjała, kotraž skoro wšitke stacije najlěpje zmištrowa. Připołdnju móžachu so wšitcy hišće ze słódnej całtu a ćopłej kołbasku zesylnić, prjedy hač podachu so na puć do zasłuženych prózdninow.

Sportowe wubědźowanje w Slepom / Sportwettkampf in Schleife

Na sportowym wubědźowanju serbskich wyšich šulow w Slepom srjedu, 28.09.2022 wudobychu sebi šulerki a šulerjo našeje šule 1. městno.

Beim Sportwettkampf sorbischer Oberschulen in Schleife belegten Schüler und Schülerinnen unserer Schule den 1. Platz.